Kontakbesonderhede

  • (053) 833 3558

Kontakpersone

  • Mnr. J. Thomas (Skoolhoof)
  • Charmain Roets (Sekretaresse)

Straatadres

  • Blackstraat, New Park, Kimberley, 8301

Posadres

  • Posbus 110595, Hadisonpark, 8306

Kaart & Aanwysings

Kontakvorm

Vul gerus die onderstaande vorm in om direk aan ons te e-pos. Velde gemerk met * is verpligtend.